Tarafsızlık Beyanımız

- Belgelendirme talep edene ayırımcılık yapılmayacak, işleri özellikle yavaşlatılmayacak veya haksız yere hızlandırılmayacaktır.

- ALFA EĞİTİM belgelendirme süreçlerinde ve programlarında açık ya da gizli ayırımcılık unsurları bulundurmaz. Ancak, sınav organizasyonlarında engelli veya diğer itina gösterilmesi gereken kişiler için özel ihtiyaçların karşılanması için gerekli tedbirler zorunlu olarak alınır.

- Belgelendirmeye temel teşkil eden şartlar belirlenip, www.alfaegitim.com  adresinde yayınlanarak, başvurma isteğindeki herkesin ulaşabilmesi sağlanacaktır.

- Hiçbir kimsenin belgelendirme hizmetlerine ulaşması herhangi bir yöntemle kısıtlamayacak ve engellenmeyecek, bu amaçla gereksiz, mali veya diğer yöntemlerle haksız rekabet oluşturulmayacaktır.

- Hizmetlere ulaşma imkânı başvuran kişinin veya kuruluşun büyüklüğüne veya şirket yapısına bağlı olmayacak, herkes hizmetlere eşit olarak ulaşabilecektir.

- Belgelendirme hizmetlerinin sunumuna dair kurallar verilecek belge sayısına bağlı olmayacaktır.

- Kuruluşta verilecek hizmetlerle ilgili olarak dürüstlük ve karar verme bağımsızlığını tehlikeye sokabilecek hiçbir bağlantı içinde olmayacaktır.

 

ALFA EĞİTİM tarafsızlığını ve şirketin saygınlığını ve güvenilirliğini etkileyebilecek fiili ve algısal tehditleri ve belgelendirme faaliyetlerinden kaynaklanan potansiyel çıkar çatışmalarını ön görerek, riskleri analiz eder ve yapılan değerlendirmeler sonucu belirlenen riskleri bertaraf etmek veya en aza indirmek için gerekli önleyici faaliyetlerde bulunur.
Risk analizi yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile yapılır her yıl gözden geçirilerek yeni şartlara göre yeni oluşan riskler değerlendirilir.
Belirlenen risklerin nasıl ortadan kaldırıldığı, en aza indirildiği veya yönetildiği yapılan risk analizlerinde belirtilir.