Logo Kullanım Talimatı

1. AMAÇ 
Bu talimat EN ISO 17024 standartı kuralları çerçevesinde
Alfa Eğitim tarafından Personel Belgendirme Sisteminde belgeyi almaya hak kazanmış kişilerin belge ve logo kullanımının belirtilmesi için hazırlanmıştır.


2. KAPSAM 
Bu talimat,
Alfa Eğitim personel belgesi almaya hak kazanan kişilerin, Alfa Eğitim logosunu (belge sembolünü) kullanma esaslarını tanımlar.


3. ATIF YAPILAN STANDARD VE/VEYA DÖKÜMANLAR 
-

4. TERİMLER TARİFLER 

5. UYGULAMA

5.1. Logo/Marka sadece belge kapsamı dâhilinde kullanılabilir. 
5.2. Belge üzerindeki logo hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek amacıyla kullanılamaz. Aynı şekilde belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz. 
5.3. Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap vb. yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir. 
5.4. Belgedeki logo, tarafınıza bildirilecek ebatlarını aşmamak ve oranlar sabit kalmak şartıyla küçültülüp, büyültülebilir. Ancak belge üzerindeki logo ve ifadelerin net bir şekilde okunması sağlanmalıdır. Belge, belge sahibinin belgelendirme kapsamında yeterliliğini göstermek amacıyla çoğaltılabilir. 
5.5. Belgelendirilmiş personelin veya çalıştıkları kuruluşun
Alfa Eğitim logosunun kullanım şartlarına uymadıklarının tespiti halinde, ilgili belgenin kullanımı askıya alınır ve belgelendirilmiş personel veya kuruluştan düzeltici/önleyici faaliyet yapması talep edilir. Uyarıya rağmen uygunsuzluğun devamı halinde ise ilgili belge iptal edilir. 
5.6. Belgelendirilmiş personelin belge süresinin sona ermesi veya askıya alınması veya iptal edilmesi durumlarında belgelendirilmiş personel veya bu personelin çalıştığı kuruluş
Alfa Eğitim logosunun/markasının kullanımını durdurmalıdır. 
5.7.
Alfa Eğitim logosu/markası ürün üzerinde kullanılamaz. 
5.8.
Alfa Eğitim logosunun/markasının kullanıldığı basılı veya elektronik ortamlarda başka bir kuruluşa ait logo kullanılacaksa, Alfa Eğitim logosu bu kuruşun logosundan daha fazla öne çıkacak şekilde kullanılmamalıdır. 
5.9. 
Alfa Eğitim logosu, akreditasyon kurumu logosuyla birlikte kullanılmalıdır. Bu amaçla hazırlanmış ikili logo kullanımına ilişkin güncel şablonlar Alfa Eğitim’den temin edilmelidir. 
5.10. Belgelendirilen personelin akreditasyon kurumunun kurallarına da uyması gerekmektedir. 
5.11.
Alfa Eğitim logosunun/markasının boyutları okunabilirliklerini bozmayacak şekilde yeniden boyutlandırılabilir. 
5.12. Logo/marka
Alfa Eğitim web sitesinde yer alan Alfa Eğitim Logo ve Marka Tanımında belirtilen tüm şartları taşımalıdır. 
5.13. Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, bu talimatla belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, belgesi askıya alınır veya iptal edilir.
Alfa Eğitim logosunu/markasını kullanan belgelendirilmiş personel, Alfa Eğitim logo/marka kullanım şartlarını kabul etmiş sayılır. 
5.14. Logo/markaların kullanıldığı tüm yerlerde, logo ve markaların hizmete ait olmadığı durumlarda, hizmetin yapılmasında çalışan personele ait olduğu durumlarda belge numarası belirtilerek kullanılabilir. 
5.15. Logo/marka, belgelendirilmiş personelin veya çalıştıkları kuruluşun basılı ve elektronik ortamda reklam ve halkla ilişkiler amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürlerinde, hizmet katalogu üzerinde ve faaliyet raporlarında kullanılabilir. 
5.16.
Alfa Eğitim logosu kabartma veya hologram şeklinde kullanılabilir. 
5.17. Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu talimat hükümlerine uymakla yükümlüdürler.