Belgelendirme Süreci

Adayların talep ettikleri ulusal yeterlilik kapsamında belgenin verilebilmesi için;

1. Başvurunun alınması ve değerlendirilmesi prosedüründeki şartları

2. Başvurdukları alan ile ilgili yeterliliklere ait sınav şartnamelerindeki şartları

3. Prosedürdeki ilave şartları sağlamış olması gerekmektedir.
 

Başvuruların Alınması;

Sitemizde Online Başvuru kısmında yer alan Personel Belgelendirme Başvuru Formu’nu indirilerek bilgileri eksiksiz, doğru ve tam bir şekilde doldurduktan sonra ıslak imzalı şekilde elden veya online başvuru formu ile tarafımıza iletilir.

 

Başvuruda İstenilen Evraklar:

Başvuru  sahibi; Personel Belgelendirme Başvuru Formu’nu, gerçek durumunu gösterecek şekilde, doğru ve eksiksiz şekilde doldurup imzalandıktan sonra aşağıdaki evraklar ile birlikte ALFA EĞİTİM'e iletmelidir.

-Nüfus cüzdanı fotokopisi/Ehliyet Fotokopisi/Yabancı ise pasaport veya geçici TC kimlik fotokopisi

-Sınav ücretinin ödendiğine dair dekont alınır.

-2 Adet vesikalık fotoğraf

Hazırlanan evraklar aşağıdaki adrese elden ya da kargo yoluyla teslim edilir.

 

 Adres: Mansuroğlu Mah.. 1593/1 SK. Lider Centrio A Blok N0: 2 Iç Kapı No: 46 Bayraklı/ IZMIR 

 

Başvurunun Değerlendirilmesi

Başvuru sırasında istenen belgeler ve Personel Belgelendirme Başvuru Formu, aşağıdaki şartların sağlanıp sağlanamadığının tespiti amacıyla gözden geçirilir:

-Talep edilen belgelendirmenin Alfa Eğitim kapsamında olup olmadığı,

-Başvuru sahiplerinin özel ihtiyaçlarının karşılanabilirliği (Dil, fiziksel engel vb. yetersizlikler),

-İlgili Ulusal Yeterlilikte istenilen şart olması durumunda bu şartları karşılayıp karşılamadığı

-Şartları sağlayan adaylar ile ADAY BELGELENDİRME SÖZLEŞMESİ imzalanır.

-Toplu başvuru işlemlerinde başvuru kabulü işlemlerinden sonra mutabık kalınan tarihlerde sınav açılır. Sınavlar firmada gerçekleştirilecek ise firmanın SINAV ALANI KULLANIM SÖZLEŞMESİNİ doldurup onaylayarak Alfa Eğitim adresine kargo ya da elden göndermesi istenir. Ek olarak da sınava girecek aday bilgilerinin (T.C. kimlik numarası, Adı-Soyadı, sınava gireceği yeterlilik ve yeterlilik birimleri) yer aldığı liste Alfa Eğitim'e ye teslim edilmelidir.

-Başvurunun gözden geçirilmesi aşamasında, belgelendirmeye aday personel ile irtibata geçilerek, kişinin talebi ve durumu hakkında varsa tüm eksik bilgiler giderilir.

Varsa tüm eksik bilgiler giderildikten sonra, başvuru sahibi FR.29 Personel Belgelendirme Başvuru Formu’nu belgelendirme şartlarına uymayı kabul ettiğini ve değerlendirme için gereken her türlü bilgiyi sağlayacağını beyan eden ve personel belgelendirme ile ilgili genel şartları kabul ettiğini taahhüt etmek üzere tekrar imzalar.

 

 

Sınav Programının Belirlenmesi ve MYK’ya Bildirilmesi:

Başvurusu alınan aday ya da adayların MYK’ya sistem üzerinden bildirimleri gerçekleştirilir. Sınav alanı ve sınav tarihleri netleştirilerek sınav programı ALFA EĞİTİM web sitesinde ilan edilir.

Sınav Bilgilerinin Başvuru Yapan Aday ile Paylaşılması:

-Sınav Programı doğrultusunda sınav yeri, tarihi ve diğer şartlar, başvuru sahibine e-mail / faks /telefon/sms yoluyla bildirilir.

Sınavların Yapılması:

Sınav başvurusu alınan ve uygun bulunan adaylara sınav tarihi, saati ve sınav yeri konusunda bilgilendirme yapıldıktan sonra sınav günü adayların;

Belirtilen tarih ve saatte sınav yerinde en az 30 dakika önce bulunmaları,

Sınava gelirken kimlik belge asıllarını yanlarında getirmeleri istenir.

-Sınavlar, Teorik ve Performansa dayalı olmak üzere iki (2) bölümden oluşmaktadır.

-Alfa Eğitim tarafından size bildirilen tarihte sınav saatinden en az 30 dakika öncesinde sınav alanında olmanız -gerekmektedir.

-Alfa Eğitim başarılı olmanız durumunda Mesleki Yeterlilik Belgenizi adresinize gönderecek ve devlet teşvikinden faydalanmanız için gerekli işlemleri yapacaktır.

 

Sınavların Değerlendirilmesi ve Sınav Sonuçlarının İlanı:

Sınava katılım sağlayan adayların sınav değerlendirmeleri Alfa Eğitim tarafından yapılır ve sınav sonuçları Alfa Eğitim web sitesinde (www.alfaegitim.com) ilan edilir.

-Sınav Sonuçları en geç 30 iş günü içerisinde ilan edilir ve web sitesinde duyurulur.

-Sınavın herhangi bir bölümünden başarısız olan adayın başvuru yapması durumunda ilgili Ulusal Yeterlilik kriterlerine göre aday tekrar sınava alınır.

-Tekrar sınavına başvuru yapacak adaylar; web sitemizde www.alfaegitim.com da yer alan “Online Başvurular” kısmından başvurusunu gerçekleştirebilir.

-Sınavda etik olmayan davranışlarda bulunan (Örnek; kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) katılımcının sınavı iptal edilir.

 

Belgelendirme Süreci Nasıl İşler? 

Adayların mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu olan yeterlilik birimlerinin teorik, performans ve/veya mülakat sınavlarının tamamından başarılı olması gerekmektedir.

Başarılı olma koşulları ilgili ulusal yeterliliklerde yer almaktadır. (Bakınız: Ulusal Yeterlilikler)

Teorik sınavlar test yoluyla, uygulamalı sınavlar atölye/laboratuvar/gerçek ortamda yapılmaktadır. Bazı sınavlarda mülakat da yapılabilmektedir.

Sınavlar değerlendirildikten sonra:

Sonuçlar e-posta veya yazılı olarak adaylara duyurulur. 
Belge almaya hak kazanan adayların belgeleri, MYK Yönetim Kurulu Kararı’na istinaden basıldıktan sonra, MEYBEM Yönetim Kurulu Başkanı tarafından imzalanarak adaylara kargo, posta veya elden iletilir.
Belge Tesliminde İmzalanması Gereken Belgeler:

 

1. Belge teslim formu (daha sonra eklenecek)

2. Belge, Marka ve Logo Kullanım Sözleşmesi (daha sonra eklenecek)

NOT: Teorik veya performans sınavlarında herhangi bir yeterlilik biriminden başarısız olunması durumunda aday, mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanamayacaktır. 

Adayın talebi halinde, başarılı olunan her bir yeterlilik birimi için başarı durumunu gösteren “Birim Başarı Belgesi” düzenlenecektir.

YETERLİLİK BİRİMLERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ:
Bireylerin sahip olduğu "Birim Başarı Belgeleri"nin bir ulusal yeterliliği oluşturması halinde, bireylerin talebi ile birim başarı belgeleri birleştirilir.
En son sınava girilen Yetkilendirilmiş Kuruluş tarafından "Mesleki Yeterlilik Belgesi" düzenlenir.

 

MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ KAÇ YIL SÜRE İLE GEÇERLİDİR? 
Söz konusu belgeler, Ulusal Yeterliliklerde yer alan süreler dahilinde geçerli olup, belge geçerliliği gözetim süreci boyunca devam eder.

 

BELGENİN GÖZETİMİ
Mesleki yeterlilik belgesi sahibi kişilerin sahip olduğu yetkinliklerin değerlendirilmesi için belirli periyotlarda gözetim yapılır. 
Belgenin veriliş tarihi baz alınarak Ulusal Yeterlilklerde yer alan sürelerde Gözetim Formu’nun kişinin çalıştığı firma tarafından doldurulması istenir. Gözetim yapılabilmesi için, belge sahibinin ilgili alanda en az 6 ay çalışmış olması gerekmektedir.
Gözetim yapılmadığı taktirde, belge askıya alınacaktır.

 

BELGENİN ASKIYA ALINMASI VE İPTAL EDİLMESİ
Gözetim tarihini geçiren (belge veriliş tarihinden itibaren 3. Yıl sonuna kadar) kişilerin belgeleri 6 ay askıya alınır. Gözetim sürecini tamamladıktan sonra, belgenin askı durumu kalkar.
Gözetim süreci 1 ay içinde tamamlanmazsa, belge iptal edilir.
Belgelendirme ve gözetim süreçlerinde yanıltıcı ve doğru olmayan bilgileri kasti şekilde beyan ettiği anlaşılan ve/veya sahte evrak düzenlendiği tespit edilen belgeler iptal edilir.

 

YENİDEN BELGELENDİRME
Şartnamede belirtilen yönteme göre yapılır. İlgili ulusal yeterliliklerde yeniden belgelendirmeye ilişkin tanımlar yapılmıştır.